Varna uporaba aplikacije V primeru, da ne želite razkriti svoje identitete, bodite pozorni, da tekom postopka ne oddate takšnih podatkov, ki bi vas lahko povezali s prijavo ali vprašanjem. Preverite, ali je vaša povezava z internetom varna in se v brskalniku, ki ga uporabljate, prikazuje znak ključavnice. Vstopite v Anonimno prijavo neposredno, tako da si shranite vstopno stran med zaznamki. Obdelovanje osebnih podatkov Upravljavec posredovanih osebnih podatkov je Košarkarska zveza Slovenije, Leskoškova 12, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 520 10 10 (KZS).
Podrobneje o obdelovanju osebnih podatkov
Aplikacijo Žvižgavka, njene spletne strani in podatkovno bazo, v katero se shranjujejo osebni in drugi posredovani podatki, zagotavlja in vzdržuje Trusty AG, Švica, za KZS. Podatkovna baza gostuje na virtualnem strežniku pri Zabec.net d.o.o. v Sloveniji. Za potrebe obravnave prijave ali vprašanja imajo pravico do dostopa, obdelave in uporabe osebnih in drugih podatkov, ki so v zvezi s prijavo oziroma vprašanjem, zadolžene osebe pri KZS oziroma pri Slovenski antidoping organizaciji, če se prijava ali vprašanje nanša na doping. Zadolžene osebe pri Trusty AG imajo dostop do podatkovne baze izključno za namen tehničnega vzdrževanja. V kolikor je to nujno, se lahko omenjeni osebni in drugi podatki posredujejo policiji in drugim pristojnim organom. Posredovani osebni podatki se obdelujejo, dokler je to potrebno za izvajanje zakonitega interesa preiskovanja in sankcioniranje kršitev, oziroma podajanja pojasnil na postavljena vprašanja.

Prijava

V vnosna polja vnesite vaše uporabniško ime in geslo. Če gre za vašo prvo prijavo, uporabite uporabniško ime in geslo, ki ste ju prejeli ob zaključku oddaje prijave oziroma vprašanja.