Prijava
Varna uporaba aplikacije V primeru, da ne želite razkriti svoje identitete, bodite pozorni, da tekom postopka ne oddate takšnih podatkov, ki bi vas lahko povezali s prijavo ali vprašanjem. Preverite, ali je vaša povezava z internetom varna in se v brskalniku, ki ga uporabljate, prikazuje znak ključavnice. Vstopite v Anonimno prijavo neposredno, tako da si shranite vstopno stran med zaznamki. Obdelovanje osebnih podatkov Upravljavec posredovanih osebnih podatkov je Košarkarska zveza Slovenije, Leskoškova 12, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 520 10 10 (KZS).
Podrobneje o obdelovanju osebnih podatkov
Aplikacijo Žvižgavka, njene spletne strani in podatkovno bazo, v katero se shranjujejo osebni in drugi posredovani podatki, zagotavlja in vzdržuje Trusty AG, Švica, za KZS. Podatkovna baza gostuje na virtualnem strežniku pri Zabec.net d.o.o. v Sloveniji. Za potrebe obravnave prijave ali vprašanja imajo pravico do dostopa, obdelave in uporabe osebnih in drugih podatkov, ki so v zvezi s prijavo oziroma vprašanjem, zadolžene osebe pri KZS oziroma pri Slovenski antidoping organizaciji, če se prijava ali vprašanje nanša na doping. Zadolžene osebe pri Trusty AG imajo dostop do podatkovne baze izključno za namen tehničnega vzdrževanja. V kolikor je to nujno, se lahko omenjeni osebni in drugi podatki posredujejo policiji in drugim pristojnim organom. Posredovani osebni podatki se obdelujejo, dokler je to potrebno za izvajanje zakonitega interesa preiskovanja in sankcioniranje kršitev, oziroma podajanja pojasnil na postavljena vprašanja.
Žvižgavka je namenjena podajanju prijav ali vprašanj v zvezi: • s sumljivimi ravnanji, povezanimi s prirejanjem dogodka ali dela dogodka ali rezultata košarkarske tekme, • s kršitvami protidopinških pravil, • s kršitvami internih pravilnikov in kodeksov Košarkarske zveze Slovenije, vključno s finančnimi nepravilnostmi ter nezakonitimi ali neetičnimi ravnanji. Vaše posredovane informacije se lahko navezujejo na vsa tekmovanja pod okriljem KZS. KZS bo prijave in vprašanja obravnavala po vnaprej določenem postopku in v okviru svojih pristojnosti. V kolikor posamična prijava ali vprašanje ni v pristojnosti KZS, bo zadeva posredovana pristojni organizaciji v nadaljnjo obravnavo, v kolikor jo bo KZS lahko opredelila na podlagi vsebine prijave ali vprašanja. Prijave in vprašanja povezana s kršitvami protidopinških pravil bo obravnavala Slovenska antidoping organizacija.
Prosimo vas, da za potrebe učinkovitejše obdelave vaše prijave ali vprašanja označite ali napišete, na koga se vaša prijava ali vprašanje nanaša.
Prosimo, izberite subjekt, na katerega se vaša prijava ali vprašanje nanaša. Če je primerno, lahko izberete več subjektov hkrati. *
Drugo
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Prijavljena oseba bo lahko v ustreznem trenutku seznanjena s prijavo. V tem primeru ji vaše identitete ne bomo razkrili. V kolikor bi s posredovanjem določenih podatkov prijavljeni osebi lahko kršili pravice drugih, takšnih podatkov brez zakonske obveze ne bomo posredovali prijavljeni osebi.
Osebe, ki so udeležene v domnevni kršitvi
Ime in priimek

Funkcija

Organizacija

Priče domnevne kršitve
Ime in priimek

Funkcija

Organizacija

Opis kršitve *
Prosimo, opišite okoliščine kršitve, predvsem za kakšno kršitev gre, kako in kje je do nje prišlo, katere osebe so bile v njej udeležene, zakaj je po vašem mnenju do kršitve prišlo ter kako se je vplivalo na osebe.
Pred pripenjanjem preverite metapodatke v datotekah, ki lahko razkrijejo vašo identiteto. Predlagamo, da nam dokumente pošljete v pdf formatu ali pa v fizični kopiji na naš naslov s pripisom vašega uporabniškega imena, ki vam bo dodeljeno ob zaključku oddaje prijave ali vprašanja.
Prijavo lahko oddate anonimno, lahko pa nam posredujete vaše podatke, kar nam bo olajšalo medsebojno komunikacijo. V obeh primerih vam bosta v nadaljevanju dodeljena uporabniško ime in geslo, ki ju uporabite pri prijavi za sledenje vaši prijavi. Anonimne prijave bomo obravnavali po enakem postopku kot prijave, v katerih prijavitelj razkrije svojo identiteto.
Vaših podatkov ne bomo posredovali nobeni organizaciji brez vašega izrecnega soglasja. V obeh primerih vam bosta v nadaljevanju dodeljena uporabniško ime in geslo, ki ju uporabite pri prijavi za sledenje vaši prijavi ali vprašanju.
Varovanje zaupnosti: brez vašega izrecnega soglasja vaše identitete ne bomo razkrili osebam, ki niso neposredno zadolžene za obravnavanje vaše prijave ali vprašanja, razen v primerih, ko to zahtevajo pristojni državni organi.
Za potrebe obravnave prijave ali vprašanja imajo pravico do dostopa, obdelave in uporabe osebnih podatkov, ki so v zvezi s prijavo oziroma vprašanjem, zadolžene osebe pri Košarkarski zveza Slovenije in Slovenski anti-doping organizaciji. V kolikor je to nujno, se lahko omenjeni osebni podatki posredujejo policiji in drugim pristojnim organom. Posredovani osebni podatki se obdelujejo, dokler je to potrebno za izvajanje zakonitega interesa preiskovanja in sankcioniranje kršitev, oziroma podajanja pojasnil na postavljena vprašanja. Kot posameznik imate pravico seznaniti se z vašimi osebnimi podatki, ali jih prejeti v splošno strojno berljivi elektronski obliki, posredovati popravke in pod pogoji Splošne uredbe EU o varstvu podatkov zahtevati omejitev obdelave. Pravica do izbrisa je omejena z zakonitim interesom, kot je naveden zgoraj. Zoper obdelavo je dopustna pritožba Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.
Prosimo, vnesite vaše podatke v predvidena vnosna polja:
Stran 1 od 1