Ali lahko oddam prijavo oziroma vprašanje anonimno?
Da. Če želite ostati anonimni, pazite, da pri izpolnjevanju obrazcev in pri prilaganju dokumentov ne boste navajali podatkov, ki bi lahko neposredno ali posredno razkrili vašo identiteto.
Kdo ima dostop do mojih podatkov, če se razkrijem?
Dostop do vaših podatkov je omejen. Do njih lahko dostopajo osebe, ki so neposredno zadolžene za obravnavo prijave oziroma vprašanja. V naši organizaciji je to oseba, ki je zadolžena za področje integritete. Z vašim soglasjem, ki ga lahko podate tekom postopka oddaje prijave oziroma vprašanja, lahko do vaših podatkov dostopajo tudi druge osebe, ki so vključene v obravnavo vaše prijave oziroma vprašanja. Brez vašega izrecnega soglasja vaše identitete ne bomo razkrili drugim osebam, ki niso navedene zgoraj, razen v primerih, ko smo to dolžni storiti na zahtevo pristojnih organov.
Ali me lahko izsledite preko IP naslova?
Zaradi zagotavljanja zaupnosti in anonimnosti ne shranjujemo IP naslovov in časovnih žigov. Vodimo “no cookie” politiko.
Komu je namenjena aplikacija?
Aplikacija je namenjena posameznikom, ki so zaposleni v KZS, košarkaricam in košarkarjem, trenerjem, sodnikom, kot tudi zunanji javnosti. Aplikacija ni namenjena splošnim vprašanjem o delovanju KZS.
Kdo bo obravnaval mojo prijavo oziroma vprašanje?
V naši organizaciji je to oseba, ki je zadolžena za področje integritete.
Kaj če se moja prijava nanaša na osebo, ki je zadolžena za njeno obravnavo?
V tem primeru se ta oseba izloči iz postopka, vodstvo pa zadolži ustreznega drugega strokovnjaka za obravnavo prijave.
Kaj če se moja prijava nanaša na vodilne osebe?
V tem primeru se prijava posreduje predsedniku KZS.
Kako poteka postopek obravnave prijave?
Postopek obravnave prijave poteka v naslednjih stopnjah: - prejem prijave, - začetna obravnava, - obravnava in - preiskava.
Ali lahko sledim postopku obravnave prijave oziroma vprašanja?
Da. Postopku lahko sledite s klikom na „Želim slediti moji prijavi ali vprašanju“. Povezava vas bo usmerila na komunikacijski portal, v katerega lahko vstopite z uporabniškim imenom in geslom, ki ju prejmete ob oddaji prijave oziroma vprašanja. Na portalu lahko sledite postopku obravnave vaše prijave oziroma vprašanja in varno komunicirate z našimi preiskovalci in področnimi strokovnjaki.
Ali lahko komuniciram z vami tudi, če ostanem anonimen?
Da. Razkritim in anonimnim prijaviteljem so ob oddaji prijav oziroma vprašanj dodeljena uporabniška imena in gesla. Z njima se lahko prijavite v komunikacijski portal, na katerem lahko sledite postopku obravnave vaše prijave oziroma vprašanja in varno komunicirate z našimi preiskovalci in področnimi strokovnjaki.
Opozorjen sem bil na povračilne ukrepe. O čem je govora?
Povračilni ukrep je vsako zagroženo ali dejansko dejanje ali opustitev dejanja, ki je posledica samega dejstva prijave, ki se zgodi v delovnem okolju in povzroči ali lahko povzroči neupravičeno škodo prijavitelju. Povračilni ukrepi so lahko uperjeni proti prijavitelju, pravnemu subjektu, ki ga prijavitelj zastopa, ali proti sorodnikom prijavitelja, ki so v delovnem razmerju z organizacijo ali z njenim pogodbenim partnerjem.
Ali sem kot prijavitelj zaščiten pred povračilnimi ukrepi?
Dobroverni prijavitelji uživajo zaščito pred povračilnimi ukrepi. Da bi lahko užival zaščito pred povračilnimi ukrepi, mora prijavitelj glede na okoliščine in informacije, ki so mu bile na voljo v času prijave, utemeljeno domnevati, da so zadeve, ki jih je prijavil, resnične. Dobrovernost prijavitelja se domneva, dokler ni dokazano drugače.
Če bi prišlo do povračilnih ukrepov, na koga se lahko obrnem?
Povračilne ukrepe lahko prijavite preko aplikacije. Iz vaše prijave mora izhajati, da ste predhodno oddali prijavo in da vam sedaj grozi škodljiva obravnava, oziroma ste škodo že utrpeli.
Lahko oddam prijavo oziroma vprašanje še na kak drug način?
Da. Vašo prijavo ali vprašanje lahko oddate še na naslednje načine: po navadni pošti na naslov Košarkarska zveza Slovenije, Leskoškova 12, Ljubljana, SI-1000, po elektronski pošti na naslov anonimno@kzs.si.